Gebruik en huur

kkblauw

Het kerkje is uitermate geschikt voor:
  • Bijzondere gelegenheden, bijv. huwelijk, doop en herinnering
  • Kleine concerten. Het kerkje heeft een zeer goede akoestiek. Uitvoeringen van vocale en instrumentale muziek komen prima tot hun recht.
  • Boek- en diapresentaties, lezingen en vergaderingen, thema- en gespreksavonden
  • Exposities

In het kerkje is plaats voor circa 60 personen.  

Huur                                                                                                                                       Het kerkje kan door derden gebruikt en gehuurd worden. Hiervoor hanteren wij zeer gunstige tarieven. Voor inlichtingen over gebruik en huur kunt u bellen naar 0492 381851. Een mail sturen kan ook:kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nl

Bankren: NL21RABO01323.41.336 t.n.v. St. Het Kouwenbergs Kerkje te Aarle-Rixtel.