Organisatie

kkblauw

Bestuur

Henk van Beek, voorzitter
Ad Verleg, secretaris/penningmeester
John van den Berg, lid 
Frans van Kooten, lid                                                                                                                           

Om de verschillende werkzaamheden evenredig te verdelen zijn de uit te voeren taken en acties onder het bestuur verdeeld. Uiteraard passend bij ieders interesse en deskundigheid. De verdeling is als volgt*)

Henk van Beek, Coörd.Activiteitenprogramma, PR & Fondsenwerving
Ad Verleg, Correspondentie/Financiën en Verhuur
John van den Berg, Beheer (algemeen) en Facilitaire Zaken
Frans van Kooten, Techniek en beheer (audio/visueel)                                                                     Diana Meulendijks,Programmering,Gastvrouw, Vrienden van het kerkje

Alle bestuursleden wonen in Aarle-Rixtel

Comité van Aanbeveling

Naast het bestuur is er ook een Comité van Aanbeveling. Het Comité heeft de volgende samenstelling:

Jan Franken                                                                                                                                         Jan is ondernemer en o.a. eigenaar van P-lease Pay-roll. Daarnaast is Jan de “geestelijk vader” van “de Smaak van Croy”,vormgegeven in een restaurantketen met typische Croy-gerechten.Bovendien is Jan brouwer van het ambachtelijke Croybier en fokker van (duurzaam gehouden) vleeskoeien.

Ds. Jan Compagner, Weert
Jan Compagner is predikant in de Protestantse gemeente te Weert en Budel. Behalve dat hij in zijn “eigen” kerkelijke gemeente werkzaam is, heeft hij met verschillende kerkgenootschappen in Brabant en Limburg contact. Ook heeft hij contact met diverse kerkelijke organisaties en instanties.
Website: www.bethelkerk-weert.nl

Mr. Rob van Thiel, Beek en Donk
Tot eind december 2008 was Rob van Thiel als notaris werkzaam bij notariskantoor Van Thiel & Van Rooij te Beek en Donk. Naast zijn werkzaamheden voor het notariaat is Rob erg begaan met het Laarbeeks erfgoed. Hij was tot voor kort onder andere voorzitter van de Stichting tot behoud en bevordering van het cultureel erfgoed Laarbeek.
Website: www.vanthielenvanrooij.nl

Drs. Wim Daniels, Eindhoven
Geboren in Aarle-Rixtel, nu woonachtig in Eindhoven. Wim Daniels is schrijver en taalkundige. Hij is bekend met Aarle-Rixtel, met de Aarlese geschiedenis en de Brabantse streektaal. Wim heeft al verschillende boeken gepubliceerd.
Website: www.wimdaniels.nl

Gerda Hendriks, Aarle-Rixtel
De enige vrouw in het Comité is Gerda Hendriks. Samen met haar partner Carl runt ze een minicamping/bed & breakfast aan de rand van Aarle-Rixtel. Verder is Gerda ook betrokken bij de Laarbeekse recreatieve wandel- en fietsnetwerken.
Website: www.aldorrum.nl

Jan de Leeuw, Aarle-Rixtel
Jan de Leeuw was directeur van Safe BV in Beek en Donk. Dit bedrijf is bekend vanwege onder andere de moderne steigerbouw en zogenaamde Polykom-bekistingen. Daarnaast is hij beeldend kunstenaar en sterk maatschappelijk betrokken.
Website: www.safe-steigers.nl

Helpende handen

Voor verschillende activiteiten en acties hebben inwoners uit Laarbeek aangeboden om hierbij te helpen. Het gaat om zeer uiteenlopende werkzaamheden, passend bij ieders beschikbaarheid en interesse. Bent u ook bereid om -incidenteel- de helpende hand te bieden, neem dan contact op het met bestuur. De gegevens staan op deze website vermeld.

Over de Stichting

Ontstaan

Op 16 april 2008 is Stichting Het Kouwenbergs Kerkje opgericht. Dit nadat een vijftal enthousiaste en betrokken inwoners van Aarle-Rixtel hadden besloten aan het kerkje een zinnige (her)bestemming te geven. Hier gingen een aantal maanden van voorbereiding en overleg aan vooraf. De akte van oprichting passeerde bij notaris Van Thiel & Van Rooij te Beek en Donk.

Doelstelling

De stichting heeft primair als doel: het verwerven en bevorderen van het behoud van het kerkje, gelegen aan de Kouwenberg, en het daarbij behorende interieur. Alsook het kerkje onder de aandacht brengen van een zo breed mogelijk publiek en ten dienste van de gemeenschap van Aarle-Rixtel, de gemeente Laarbeek en direct omliggende gemeenten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van een zinnige bestemming aan het kerkje. Dit door optimaal beheer, het geven van voorlichting en het openstellen voor publiek. Door de stichting zal hiervoor een gevarieerd programma worden opgesteld. Denk hierbij aan: het organiseren van kleinschalige activiteiten en evenementen, zoals muziekuitvoeringen, literaire bijeenkomsten met inbegrip van de Brabantse streektaal, presentaties, voordrachten, lezingen, performances en exposities. Ook is het kerkje te huren voor passende gelegenheden.

Contact

Het correspondentieadres van de stichting is:
Stichting Het Kouwenbergs Kerkje
Kasteel Noord 2 
5702NX  Helmond

telefoon: 0492 381851 of 0625265361 t.n.v. H van Beek

Het bezoekadres van het kerkje is:
Kouwenberg 29 te Aarle-Rixtel (5735 GM)

E-mail: kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nl
Website: www.kouwenbergskerkje.nl

Bankrekening: NL21RABO01323.41.336 t.n.v. St. Het Kouwenbergs Kerkje te Aarle-Rixtel.

ANBI: fiscaalnr. 819328595

Kopie van Administratie Stichting K.Kerkje boekjaar 2016 Kopie van boekhouding stichting kouwenbergs kerkje V21-2 (002)

balans 2017

Jaarstukken 2018

Kopie van Administratie Stichting K.Kerkje boekjaar 2018

Balans 2019

Fin.overzicht 2020