Stichting Het Kouwenbergs Kerkje
Home


Welkom bij Stichting Het Kouwenbergs Kerkje te Aarle-Rixtel. Wij nodigen u van harte uit om de website verder te verkennen.

Geïnteresseerd in wat wij doen of gewoon nieuwsgierig, breng dan tijdens een openstelling een bezoek aan het kerkje en spreek ons aan. Dit mag passend bij onze doelstelling: informeel en op z’n Brabants!
Uw vragen of opmerkingen ontvangen we graag via de e-mail, kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nl


Uitgelicht!

Onze website gaat verhuizen

Het kan zijn dat we de komende weken tijdelijk niet bereikbaar zijn omdat de site opnieuw wordt ingericht en naar een andere provider verhuist. Onze excuses voor het ongemak.

Onze website gaat verhuizen

Een extra update, ook voor ons als webmasters van belang: als u deze tekst kunt lezen, bezoekt u de nieuwe versie van de site.


Programma 2013

Bekijk het voorlopige programma voor 2013.


MCD schenkt 2500 euro!
De directie van de MCD supermarkt heeft onze stichting een bedrag geschonken van € 2500,-! Wij zijn de MCD hiervoor zeer erkentelijk!


Trouwen voor de wet ook in het Kouwenbergs kerkje
Sinds kort is het mogelijk om in ons kerkje het burgerlijk huwelijk (trouwen voor de wet) te laten voltrekken. Naast 'De Couwenbergh' is nu ook ons kerkje als vaste trouwlocatie aangewezen. Hierover heeft o.m. overleg plaatsgevonden met de directie van 'De Couwenbergh', die hier zeer welwillend tegenover staat. De kosten voor een burgerlijk huwelijk in het kerkje bedragen €150,-, naast de gebruikelijke kosten die de gemeente Laarbeek in rekening brengt. Het bruidspaar is geheel en al vrij om de huwelijksceremonie alsook het kerkje naar eigen inzicht inhoud te geven.

Meer informatie kan worden verkregen via onze gastdame en gastheer: Marijke en Antoon Janssen, Telefoon .0492 381 946, en/of per e-mail: a.janssen296@chello.nl

 
Contact
navi